بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سید رحیم علی نتاج آهنگری

دکتر سید رحیم علی نتاج آهنگری

ریاست بیمارستان ۱۷شهریور بابلکنار

جناب آقای دکتر سید رحیم علی‌نتاج آهنگری         دندانپزشک

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱۳۲۶۳۷۵۰۰
تلفن داخلی ۲۲۰
فکس ۰۱۱۳۲۶۳۷۶۱۱
پست الکترونیکی r.alinataj@mubabol.ac.ir