بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر رمضان آقاجانی

دکتر رمضان آقاجانی

ریاست بیمارستان 17شهریور بابلکنار

جناب آقای دکتر رمضان آقاجانی          پزشک متخصص اطفال

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132637500
تلفن داخلی 210
فکس 01132637611
پست الکترونیکی aghajani@mubabol.ac.ir