بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
نسرین پورمحمود

نسرین پورمحمود

مدیریت و مترون بیمارستان 17 شهریور بابلکنار

سرکار خانم نسرین پورمحمود عربی        کارشناسی پرستاری

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32637500
تلفن داخلی 210
فکس 011-32637611
پست الکترونیکی N.pourmahmood@yahoo.com