بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
افسانه اسدیان

افسانه اسدیان

 مترون بیمارستان ۱۷ شهریور بابلکنار

سرکار خانم افسانه اسدیان        کارشناس پرستاری

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱۳۲۶۳۷۵۰۰
تلفن داخلی ۲۱۰
فکس ۰۱۱۳۲۶۳۷۶۱۱
پست الکترونیکی