فهرست

انجام مانور زلزله توسط اورژانس 115 با همکاری هلال احمر

انجام مانور زلزله توسط اورژانس 115 با همکاری هلال احمر

انجام مانور زلزله توسط اورژانس 115 با همکاری هلال احمر در هفته پدافند غیرعامل با حضور دانش آموزان مدرسه باقرالعلوم در مر کز آموزشی درمانی 17شهریور مرزیکلا