فهرست

بازدید دکتر سید علی مظفر پور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید دکتر سید علی مظفر پور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه دکتر علی کریمی فیروزجایی نماینده محترم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از بخش های مختلف بیمارستان ۱۷ شهریور شهر مرزیکلا و روند ساخت ساختمان اورژانس تخصصی مرکز.

در این دیدار دکتر سید رحیم علی نتاج ریاست محترم بیمارستان و سرکار خانم اسدیان مترون مرکز با ارائه پاره ای از توضیحات خدمات ارائه شده بخش های مختلف بیمارستان به مراجعین محترم و روند اجرایی ساخت ساختمان اورژانس تخصصی، ریاست گرامی دانشگاه و میهمانان عزیز را همراهی نموده اند.

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m