فهرست

خدمت رسانی کشیک نوروزی

 

خدمت رسانی کشیک نوروزی پرسنل بخش اورژانس بیمارستان مرزیکلا به صورت شبانه روزی به مراجعین محترم و مسافرین گرامی.

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m