فهرست

دکتر علی پریشان متخصص محترم اطفال

دکتر علی پریشان متخصص محترم اطفال که پس از سالها خدمت دراستانهای ٱذربایجان شرقی  وخراسان رضوی برای خدمت به مردم منطقه بابل کنار بیمارستان هفده شهریور مرزی کلا را انتخاب کردند علاوه بر ویزیت نوزادان بستری در درمانگاه تخصصی اطفال بیمارستان نیز حضور دارند.

(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m