فهرست

حضور دکتر پریسای کیانفر (متخصص زنان و زایمان)

درراستای ترویج زایمان طبیعی و با هدف تعامل مطلوب با مراکز بهداشتی درمانی خانم دکتر پریسای کیانفر متخصص زنان و زایمان  درتاریخ 1397/01/21در مرکز بهداشتی درمانی درازکلا حضور می یابند و به سئوالات مدعوین پاسخ داده و درمورد اهمیت زایمان طبیعی سخنرانی خواهند کرد .