فهرست

کسب عنوان مامای نمونه کشوری توسط خانم مریم امیدی

کسب عنوان مامای نمونه کشوری توسط خانم مریم امیدی را به ایشان تبریک می گوییم وبرای ایشان آرزوی سلامتی وسربلندی داریم،انشااله با یاری خداوند با تلاش روزافزون خود همچنان پویا وپرتلاش درجهت سلامت مادران ونوزادان  می باشند،ایشان با 18سال سابقه خدمت   در مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستان 17شهریور مرزیکلا بعنوان مسؤل درمانگاه تخصصی زنان می باشند،ایشان تحت مدیریت جناب آقای دکتر سید رحیم علی نتاج سبب  ارتقای کیفیت خدمات
 درمانگاهی شده اند، ازایشان در روز ماما  تقدیر بعمل آمد.
(روابط عمومی بیمارستان۱۷شهریور مرزیکلا)

17shahrivar.mubabol.ac.ir

@shahrivar17m